Forskrift om nasjonal retningsline for masterutdanning i psykisk helse, rus- og avhengigheitsarbeid for sjukepleiarar og forskrift om nasjonal retningsline for tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helse, rus- og avhengigheitsarbeid er sendt på høyring

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Kunnskapsdepartementet legg med dette fram forslag til forskrift om masterutdanning i psykisk helse, rus- og avhengigheitsarbeid for sjukepleiarar og ny forskrift om nasjonal retningsline for tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helse, rus- og avhengigheitsarbeid.

Kunnskapsdepartementet legg med dette fram forslag til ny forskrift om nasjonal retningsline for masterutdanning i psykisk helse, rus- og avhengigheitsarbeid for sjukepleiarar og forskrift om nasjonal retningsline for tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helse, rus- og avhengigheitsarbeid.

Frist for å gje innspel er sett til 20. september 2021.

Les meir her:  Forslag til forskrift om nasjonal retningsline for masterutdanning i psykisk helse, rus- og avhengigheitsarbeid for sjukepleiarar og forskrift om nasjonal retningsline for tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helse, rus- og avhengigheitsarbeid.