Oppstartsmøte for programgruppen for helsesykepleierutdanning

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Programgruppen er nå i gang med utviklingsarbeidet.

Programgruppen for helsesykepleierutdanning er i gang med utviklingen av forskrift om nasjonal retningslinje. Oppstartssamlingen ble avholdt i Kunnskapsdepartementets lokaler 9. og 10. oktober. Utkast til retningslinje skal sendes på høring våren 2020. Les mer om arbeidet og lever innspill til programgruppen via våre nettsider.

Programgruppe
Bak fra venstre: Grégory Mauquet, Anne Kjersti Myhrene, Berit Misund Dahl, Hilde Øverby (nestleder), Julius Aas. Foran fra venstre: Anne-Gerd Karlsen, Kari Glavin (leder) og Marit Alstveit. Ikke tilstede: Per Arthur Andersen. Foto: Irene Sørås