Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

RETHOS: Programgruppen for helsesykepleierutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

 

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren Kari Glavin - leder
  Anne Kjersti Myhrene
  Berit Misund Dahl
  Anne-Gerd Karlsen
  Marit Alstveit
Kommunene/tjenestene Hilde Øverby - nestleder
  Per Arthur Andersen
  Grégory Mauquet
  Ståle Sagabråten 
  Julius Aas 
NSO/studentene

Isak Strugstad

 

Fremdriftsplan for helsesykepleierutdanning

Oppnevning av programgruppe august/september 2019
Oppstartsmøte 9.-10. oktober 2019
Programgruppen utarbeider forslag til retningslinje oktober - februar
KD sender retningslinjen på høring 15. april - 15. august
KD fastsetter retningslinjen  januar 2021
Oppstart av retningslinje  august 2022

Innspillsmøte med bruker- og interesseorganisasjoner

Det ble avholdt innspillsmøte med bruker- og interesseorganisasjoner 11. desember i Kunnskapsdepartmentet. 

Ønsker du å gi innspill til programgruppen?

Send dine innspill via våre nettsider. 

Møte med brukerorganisasjonene
Mange brukerorganisasjoner deltok på innspillsmøte 11. desember. Foto: Mia Andresen

 

Møte med profesjonsorganisasjonene
Flere profesjons- og interesseorganisasjoner deltok på innspillsmøte med programgruppen. Foto: Mia Andresen

 

Til toppen