RETHOS: Programgruppen for helsesykepleierutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren Kari Glavin 
  Anne Kjersti Myhrene - leder
  Berit Misund Dahl
  Elin Salemonsen
  Marit Alstveit
Kommunene/tjenestene Grethe Cederkvist
  Per Arthur Andersen
  Siv Gahrmaker
  Ståle Sagabråten 
  Julius Aas 
NSO/studentene

Vil bli rekruttert inn ved revisjonsarbeid

 

Møte med profesjonsorganisasjonene
Flere profesjons- og interesseorganisasjoner deltok på innspillsmøte med programgruppen. Foto: Mia Andresen