Forsiden

RETHOS: Programgruppen for helsesykepleierutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren Kari Glavin - leder
  Anne Kjersti Myhrene
  Berit Misund Dahl
  Anne-Gerd Karlsen
  Marit Alstveit
Kommunene/tjenestene Hilde Øverby - nestleder
  Per Arthur Andersen
  Ikke avklart 
  Ståle Sagabråten 
  Julius Aas 
NSO/studentene

Isak Strugstad

 

Møte med profesjonsorganisasjonene
Flere profesjons- og interesseorganisasjoner deltok på innspillsmøte med programgruppen. Foto: Mia Andresen