Forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning er fastsatt

Programgruppen har bearbeidet retningslinjen etter høringen, nå er forskriften fastsatt. Ikrafttredelsestidspunktet er satt til 1.1.2022.

Forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning er nå fastsatt

Retningslinjen har vært på høring og programgruppen har gjort enkelte justeringer og tilpasninger i tråd med høringsuttalelsene.

Forskriften er i samsvar med ordinær sykepleierutdanning og ivaretar både nasjonale og internasjonale krav til sykepleierutdanning. I tillegg har programgruppen tilpasset formålet, kompetanseområdene med tilhørende læringsutbyttebeskrivelser, samt omtalen av studiets oppbygning og praksisstudier. Det er tidligere bestemt at forskriften skal oversettes til nord-, sør- og lulesamisk. Oversettelsesarbeidet vil starte i 2022.

Ikrafttredelsestidspunktet er satt til 1.1.2022. Utdanningsinstitusjonene kan selve velge om de ønsker å følge forskriften fra 2023, men forskriften må følges fra 2024.

Les pressemeldingen her.

Forskriften kan leses her.