Nyheter

– Slik utdanner vi bedre sykepleiere for samiske pasienter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samisk sykepleierutdanning skal legge vekt på samisk kultur- og språkforståelse. Det vil gi bedre helsetjenester til den samiske befolkningen.

Nylig ble ny forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning offentliggjort.

– Alle i Norge har rett til gode og likeverdige helsetjenester. Derfor er jeg veldig glad for at den samiske sykepleierutdanningen nå får en klar føring om å styrke våre fremtidige sykepleieres kompetanse i samisk språk og kultur. God kommunikasjon er viktig for å gi rett behandling og oppfølging, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Studier viser at samiskspråklige pasienter opplever utfordringer når de trenger hjelp fra norsk helsevesen. For eksempel kan kulturelle forskjeller om hvordan man snakker om sykdom, slik som hva man legger i et ord som "smerte", skape problemer i kommunikasjonen mellom sykepleier og pasient.

Vil ha kulturelt trygge sykepleiere

Siden 2015 har Sámi Allaskuvla og Universitetet i Tromsø samarbeidet om å opprette en samisk sykepleierutdanning. I januar startet det første studentkullet på utdanningen i Kautokeino. Målet er å utdanne kulturelt trygge sykepleiere, med evne og kompetanse til å kommunisere godt med samiske pasienter.

Helse- og sosialfagutdanningene har allerede en felles rammeplan som definerer en felles læringsutbyttebeskrivelse. Nå får den samiske sykepleierutdanningen en egen retningslinje som både har de samme kompetansekravene som i den nasjonale sykepleierutdanningen, i tillegg til egne kompetansekrav som er relevant for den samiske befolkningen.

Eksempler på temaer studentene skal kunne noe om når de er ferdig utdannet:

  • helsemessige og sosiale konsekvenser av fornorskningspolitikken
  • hvilken rolle den samiske storfamilien har i sykdoms- og livsprosesser
  • å bruke faglig kunnskap kombinert med samisk erfaringskunnskap i teoretiske og praktiske problemstillinger, og kan treffe begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis.
  • har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenesten, inkludert de etablerte helsetjenestene for den samiske befolkningen

I tillegg bør praksisveiledere få opplæring i samisk kulturkompetanse.

Etterspurt forskrift

Den nye retningslinjen har vært sterkt etterspurt av både Sametinget, Samisk høgskole og Universitetet i Tromsø. Den er viktig for å lage en nasjonal ramme for hva en samisk sykepleierutdanning skal inneholde. Hvis utdanningen skal tilbys flere steder i fremtiden, vil forskriften sikre felles minimum sluttkompetanse på tvers av institusjonene.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2022. Institusjoner som tilbyr samisk sykepleierutdanning kan selv velge om de vil følge denne forskriften fra 2023. Fra 2024 skal alle institusjoner som tilbyr samisk sykepleierutdanning følge forskriften.