Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nasjonale retningslinjer for fase 2 er vedtatt

Nasjonale retningslinjer for de fleste utdanningene i fase 2 ble vedtatt 3. januar 2020. 31.januar ble den siste utdanningen i fase 2 fastsatt. Dette markerer en viktig milepæl for et historisk utviklingsarbeid for de helseutdanningene som ikke har hatt nasjonal styring gjennom rammeplaner tidligere.

Nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene

Den 3. januar 2020 ble en historisk dag for helse- og sosialfagutdanningene. Da ble forskriftene for de elleve grunnutdanningene innen helse- og sosialfag som tidligere ikke har hatt nasjonal styring vedtatt (RETHOS fase 2). Retningslinjene gjelder for: audiografutdanning, farmasøytutdanningene (bachelor- og masterutdanning), klinisk ernæringsfysiologutdanning, medisinutdanning, optikerutdanning, ortopediingeniørutdanning, psykologutdanning, tannlegeutdanning, tannpleierutdanning og tannteknikerutdanning.

Studentene på helseutdanningene skal ut i yrker som alle mennesker kommer til å møte på i løpet av livet. Derfor er det viktig at det de nyutdannede kan, er det helsetjenestene trenger for å gi oss hjelp. Derfor er det på høy tid at også pasientene, kommunene og sykehusene nå har fått være med å påvirke innholdet i utdanningene. Slik blir studentene bedre rustet til den jobben de skal ut i. Målet er at det skal gi enda bedre helsetjenester for alle, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Den 31. januar 2020 ble den siste av utdanningene i fase 2 fastsatt. Paramedisinutdanningen som da ble fastsatt har fulgt et eget løp da programgruppen for denne utdanningen startet arbeidet senere enn de andre utdanningene i fase 2. 

Samarbeid om innhold i utdanningene

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt programgrupper for hver enkelt utdanning i fase 2 som siden våren 2018 har utviklet forslag til retningslinjer. Programgruppenes består av representanter fra utdanningene, helse- og velferdstjenestene og studentene. Dette er også første gang at tjenestene har vært medvirkende i å definere faglig innhold i disse utdanningene.

Skal vi lykkes med å utvikle pasientens helsetjeneste, må kompetansen til de ansatte samsvare med pasientens behov. Det er helse- og omsorgstjenesten som har best forutsetninger for å vurdere hvilken kompetanse helsepersonell trenger. Det er derfor veldig positivt at tjenesten nå får være med å utforme retningslinjene for de helsefaglige utdanningene, sier helseminister Bent Høie (H).

Retningslinjene skal være fleksible og forutsigbare

De nasjonale retningslinjene er forskriftsfestet og skal være førende for utdanningsinstitusjonenes arbeid lokalt. Nå starter arbeidet med implementeringen av retningslinjene ved at utdanningsinstitusjonene skal utarbeide lokale planer på bakgrunn av retningslinjene.

Retningslinjene skal gi tydelig nasjonal styring, men også sikre mulighet for lokal tilpasning i tråd med institusjonenes autonomi og profil.

 

Følgende forskrifter er vedtatt:

Institusjonene må følge forskriftene fra studieåret 2021-2022.

 

Les mer om bakgrunnen for arbeidet her.

Les hele pressemeldingen for de første utdanningene i fase 2 her.

Til toppen