Møter med sentrale aktører 26. og 27. september

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Møtene ga deltakerne mulighet til å knytte kontakt, lage planer for forankring og involvering, stille spørsmål og diskutere relevante problemstillinger.

Møter med sentrale aktører og programgrupperepresentanter

Det ble arrangert møter med brukerorganisasjoner- og interesseorganisasjoner 26.september der både representanter fra programgruppene og sentrale aktører deltok. Det var satt av god tid til informasjon, spørsmål og diskusjon.

Det ble også arrangert et lignende møte med arbeidstaker-, arbeidsgiver og profesjonsorganisasjonene 27.september. Det var et svært aktivt møte med mye engasjement og gode innspill.

Begge arrangementene ga deltakerne mulighet til å knytte kontakt, lage planer for forankring og involvering, stille spørsmål og diskutere relevante problemstillinger.

 

Brukerorganisasjonene
Foto: Mia Andresen

Fra venstre: Leder for programgruppen for fysioterapeututdanningen Ole- Eskil Edvardsen, Espen Holm fra Selvhjelp Norge og programgruppeleder for Ergoterapeututdanningen Rita Jentoft.  

 

Vedlagt finner du en oversikt over deltakere (med kontaktinformasjon) og presentasjonene.

Presentasjon RETHOS bruker- og interesseorg 26.09.17.pdf

Presentasjon RETHOS profesjonsorganisasjonene 27.09.17.pdf

 

Plenumssalen
Foto: Mia Andresen

Foto fra plenumssalen i KD 27.september