Forskrift om nasjonal retningsline for jordmorutdanninga er nå sendt på høyring

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Kunnskapsdepartementet legg med dette fram forslag til ny forskrift om nasjonal retningsline for jordmorutdanninga.

Kunnskapsdepartementet legg med dette fram forslag til ny forskrift om nasjonal retningsline for jordmorutdanning.

Frist for å gje innspel er sett til 15. august 2022.

Forskrift om nasjonal retningsline for jordmorutdanninga.