Forskrift om nasjonal retningsline for jordmorutdanninga er nå sendt på høyring

Kunnskapsdepartementet legg med dette fram forslag til ny forskrift om nasjonal retningsline for jordmorutdanninga.

Kunnskapsdepartementet legg med dette fram forslag til ny forskrift om nasjonal retningsline for jordmorutdanning.

Frist for å gje innspel er sett til 15. august 2022.

Forskrift om nasjonal retningsline for jordmorutdanninga.