Forskrifter for utdanninger innen psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid er fastsatt

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Forskrifter for tverrfaglig videreutdanning innen psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid og masterutdanning i sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet er fastsatt.

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet og forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid er fastsatt.

Masterutdanning for sykepleiere i psykisk helse, rus og avhengighet er en ny utdanning. Målet med utdanningen er å øke kvaliteten i behandlingen av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Utdanningen skal gi en grunnleggende klinisk sykepleiefaglig sluttkompetanse innen feltet psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.


Den tverrfaglige utdanningen skal være et tilbud rettet mot flere profesjonsgrupper for å ivareta behovet for tverrfaglighet i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid. Retningslinjen for den tverrfaglige utdanningen vil erstatte dagens rammeplan for videreutdanning i psykisk
helsearbeid.