Forsiden

Vurdering av utvidelse av minimum sluttkompetanse fra 60 til 90 studiepoeng for kreftsykepleierutdanning er sendt på høring

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet vurdert at kreftsykepleierutdanningen utvides fra 60 til 90 studiepoeng for å sikre tjenestenes kompetansebehov. Nå sendes forslaget på en avgrenset høring.

Programgruppen for kreftsykepleierutdanning har utviklet en retningslinje i tråd med føringene om at utdanningen skulle utvikles som en masterutdanning på 120 studiepoeng med en mulighet for å avslutte utdanningen etter 60 studiepoeng. Etter 60 studiepoeng skulle studentene ha fullført  en videreutdanning. Forskriften ble sendt på høring i november 2020. Det var i alt 59 instanser som leverte høringssvar. Disse instansene representerer hovedsakelig universitets- og høyskolesektoren (UH), tjenestesektoren,  interesseorganisasjoner og statlige organer.

Det ble ikke stilt høringsspørsmål om rammene for utdanningen. Likevel ga en rekke av høringsinstansene tilbakemelding om at det vil være lite sannsynlig at utdanningen vil tilfredsstille tjenestenes kompetansebehov hvis det legges inn en avstigningsmulighet etter 60 studiepoeng. Høringsinstansene understreker at siden utdanningen ble etablert som en ettårig videreutdanning har kreftsykepleierne fått utvidede oppgaver. I høringssvarene som kom ble det foreslått en rekke områder som burde styrkes i utdanningen.

Programgruppen har vurdert høringsinnspillene og mener blant annet at det ikke er gjennomførbart å oppnå tilstrekkelig sluttkompetanse knyttet til palliasjon og fordypningskompetanse knyttet til den kommunale helse- og omsorgstjenesten innenfor rammen av 60 studiepoeng.

Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet vurdert saken og anbefaler at utdanningen utvides for å sikre kompetansebehovet. Å utvide til 90 studiepoeng vil være et grep for å styrke innholdet i utdanningen uten at det går på bekostning av gjennomførbarheten.

En utvidelse av utdanningen krever at forslaget sendes på en ny, men avgrenset høring.

Høringen vil ikke påvirke planlagt implementering av ny retningslinje, som er satt til 2023.

Les mer om høringen her.