Informasjon om RETHOS fase 2 og 3 som følge av koronapandemien

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt.

Som følge av pandemisituasjonen vurderer Kunnskapsdepartementet behovet for endringer i arbeidet med retningslinjene.

Universitets- og høyskolesektoren har fått informasjon om arbeidet knyttet til fase 2 og 3

I det store og hele vil arbeidet med retningslinjene gå som planlagt. Noen av utdanningene i fase 2 har søkt om utsettelse av implementeringen, men Kunnskapsdepartementet har vurdert at implementeringstidspunktet ikke utsettes.

Noen av utdanningene i fase 3 har blitt satt på vent våren/sommeren 2020, men vil gjenoppta aktiviteten fra høsten av.  

Det vil legges ut informasjon på våre nettsider hvis pandemisituasjonen tilsier en revurdering av tidsplanene.

Utdanningene i fase 3

Det arbeides med å utvikle retningslinjer for utdanningene i fase 3. Fase 3 omfatter to masterutdanninger innen barnevernsfeltet, videre- og masterutdanning i helsesykepleie og videre- og masterutdanning i anestesi-, barne-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie (ABIOK-utdanningene). 

Fremdriftsplanene for noen av utdanningene er justert:

  • ABIOK-utdanningene – arbeidet starter opp igjen over sommeren
  • Masterutdanningene innen barnevernsfeltet følger opprinnelig fremdriftsplan 
  • Helsesykepleierutdanningen - høringen av utkast til forskrift om retningslinje utsettes til over sommeren

Programgruppene for utdanningene har vært delaktige i vurderingene av hvilke fremdriftsplaner det er behov for å justere. 

Ta gjerne kontakt med RETHOS- sekretariatet på e-postadressen rethos2@kd.dep.no dersom det er spørsmål.