Utviklingen av nasjonal retningslinje for jordmorutdanning er i gang

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det er nedsatt en programgruppe som skal utvikle nasjonal retningslinje for jordmorutdanning. Utviklingsarbeidet startet opp 11. oktober.

Utvikling av nasjonal retningslinje for jordmorutdanning 

Det er nedsatt en programgruppe som skal utvikle nasjonal retningslinje for jordmorutdanning. Programgruppen består av like mange representanter fra universitets- og høyskolesektoren og tjenestene. Studentene har også med en representant i programgruppen. Retningslinjen skal sikre at kandidatene som utdannes har kompetanse til å møte kompetansebehovet i tjenestene.

Oppstartsmøtet ble avholdt 11.-12. oktober 2021. Programgruppen kom godt i gang med utviklingsarbeidet i løpet av de to dagene de var samlet.

Les mer om bakgrunnen for utviklingen av retningslinje her og om organiseringen her

Programgruppene ønsker innspill fra alle aktuelle interessenter. Innspillene kan sendes til RETHOS.