Utviklingen av nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse- og rusarbeid for sykepleiere og retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid er i gang

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt.

Det er nedsatt to programgrupper som skal utvikle nasjonale retningslinjer for de to utdanningene. Programgruppene består av like mange representanter fra universitets- og høyskolesektoren og tjenestene. Studentene har også med en representant i begge programgruppene. Retningslinjer skal sikre at kandidatene som utdannes har kompetanse til å møte endrede behov i helsetjenestene. Utdanningene skal sammen bidra til å styrke kompetansen i tjenestene.

Oppstartsmøtet ble avholdt digitalt 25. og 26. januar. Programgruppene kom godt i gang med utviklingsarbeidet i løpet av de to dagene de var samlet.

Les mer om bakgrunnen for utviklingen av retningslinjer for de to utdanningene her og om organiseringen her

Programgruppene ønsker innspill fra alle aktuelle interessenter. Innspillene kan sendes til RETHOS.

Les mer om programgruppen for tverrfaglig videreutdanning og om programgruppen for masterutdanning.