Nytt mandat for programgrupper i revisjonsfasen

For å følge opp resultatene av delrapporten fra evalueringen av RETHOS er mandatet for revisjonsarbeidet i RETHOS oppdatert.

Våren 2023 startet KPMG med en evaluering av styringssystemet for helse- og sosialfagutdanningene. Høsten 2023 leverte KPMG en delrapport som blant annet konkluderte med at det var behov for å klargjøre mandatet for revisjon av retningslinjene.

 

Det er nå vedtatt nytt mandat for revisjonsfasen. Det nye mandatet tydeliggjør programgruppenes ansvar og hvordan arbeidet med oppfølging av de fastsatte retningslinjene skal gjennomføres.

Det nye mandatet kan leses her.