Resultatene fra evalueringen av implementeringen av RETHOS er klare

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NOKUT gjennomført en evaluering av implementeringen av de nye retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene. Resultatene er nå klare.

NOKUT har gjennomført en evaluering av implementeringen av retningslinjene for utvalgte utdanninger i fase 1 og 2 av RETHOS.

Følgende utdanninger ble valgt ut til å inngå i evalueringen

Fase 1 Fase 2
Ergoterapi Medisin
Sosialt arbeid Paramedisin
Barnevern Psykologi
Bioingeniør Tannpleie

Formålet med evalueringen var å vurdere i hvilken grad de nye lokale studieplanene er utviklet i samsvar med de nasjonale retningslinjene og å innhente institusjonenes og tjenestenes erfaringer fra implementeringen. Det var også interesse for å fremskaffe erfaringer som kan deles og bidra til utvikling og læring ved de ulike institusjonene.

Informasjon om evalueringen og rapportene for de ulike utdanningene finnes på NOKUTs sider.