Forskrifter om nasjonale retningsliner for ABIOK-utdanningane er sendt på høyring

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Kunnskapsdepartementet legg med dette fram forslag til nye forskrifter om nasjonale retningsliner for anestesi-, barne-, intensiv-, kreft-, operasjonssjukepleiarutdanningane (ABIOK- utdanningane).

Høyringane var i utgangspunktet planlagt i sommar, men pandemisituasjonen førte til at høyringa vart utsett til 26. november. Frist for å gje innspel er sett til 28. februar.

Les meir om dei enkelte høyringane her: