Resultater fra høringene i fase 2

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Programgruppene i fase 2 vurderer nå høringssvarene. Endringer i retningslinjene gjøres i tråd med mandatet. Retningslinjene vil også tilpasses forskriftsform.

Programgruppene vurderer og bearbeider høringsinnspillene

Programgruppene i fase to er nå godt i gang med å vurdere høringssvarene. Det har kommet inn i overkant av 360 innspill totalt for alle utdanningene. Alle høringssvarene kan leses på våre nettsider. 

Programgruppene vil vurdere om innspillene skal føre til endringer av utkastet. Endringer gjøres i tråd med mandatet og rammene av prosjektet. Mandatet sier at detaljeringsgraden skal være på et overordnet nivå. Retningslinjene skal både sikre minimum sluttkompetanse og institusjonenes rett til lokal variasjon. Videre detaljering av innholdet i utdanningene vil skje i planene  på lokalt nivå.

 

Justeringer som følge av sentrale føringer

I tråd med rammene for utviklingsarbeidet vil de fire departementene som sitter i styringsgruppen kunne komme med endringer til det endelige utkastet. De kan også overprøve utkastene fra programgruppene.

Justeringer vil også kunne bli gjort i tråd med politiske føringer og sentrale anbefalinger ved behov.

Vi minner også om at det gjennomføres egne konsultasjonsmøter med Sametinget i tråd med norsk lovverk.

Endelig vil sekretariatet vil også påse at retningslinjene er i tråd med f.eks. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og Felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene, samt i tråd med utforming av forskrifter om rammeplaner.

 

Retningslinjene tilpasses forskriftsform

Det er bestemt at retningslinjene skal forskriftsfestes, dette vil medføre et par endringer:

  1. "Felles innledning" vil bli slettet.
  2. Det vil ikke være en rangering av læringsutbyttebeskrivelsene. Alle læringsutbyttebeskrivelsene er forskriftsfestet og skal følges. Læringsutbyttebeskrivelsene skal for øvrig være i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Det vil i forskriftene komme fram hvilke av læringsutbyttebeskrivelsene som er basert på læringsutbyttebeskrivelsene fra Forskrift om felles rammeplan.

 

Se for øvrig et eksempel på hvordan forskriftene vil se ut her.