RETHOS: Mandat

Mål for utviklingsarbeidet er å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. Det utarbeides også retningslinjer for enkelte videre- og masterutdanninger. Retningslinjene er førende for institusjonenes arbeid med utdanningene.

Mandat.pdf

Mandat fase 3 .pdf

Les mandatet for revidering av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene her.pdf 

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. 

Les mer om retningslinjene her.