RETHOS: Mandat

Mål for utviklingsarbeidet er å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. Det utarbeides også retningslinjer for enkelte videre- og masterutdanninger. Retningslinjene er førende for institusjonenes arbeid med utdanningene.

Mandat fase 1 og 2

Mandat fase 3

Mandat for revidering av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger 

Les mer om retningslinjene