Mandat

Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkel grunnutdanning i helse- og sosialfag. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene. Det skal være handlingsrom innenfor retningslinjene til faglig utvikling,nyskaping og institusjonell tilpasning ved den enkelte institusjon.

Mandat Retningslinjer for helse- og sosialfagtutdanningene.pdf