Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

RETHOS: Om retningslinjene

Her finner du en beskrivelse av hva retningslinjene skal inneholde, og hva det skal tas hensyn til i utformingen.

Retningslinjene skal: 

 • Inneholde formålsbeskrivelse, læringsutbyttebeskrivelser i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og krav til studiets oppbygging, herunder praksisstudier
 • Utformes som læringsutbyttebeskrivelse med forventet sluttkompetanse hos ferdige kandidater
 • Læringsutbyttene skal være inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse
 • Kunne fungere fleksibelt med tanke på å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene endres
 • Ivareta utdanningsinstitusjonenes behov for autonomi til å utvikle lokale profiler på utdanningstilbudet
 • Ivareta tjenestenes og studentenes behov for forutsigbarhet
 • Sikre nødvendig styring slik at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, men samtidig gi rom for lokal tilpasning og utvikling

Retningslinjene skal utformes i tråd med:

 1. Tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene
 2. Oppdatert og forskningsbasert kunnskap
 3. Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer
 4. Utvikling av utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren
 5. Nasjonalt og internasjonalt regelverk

 

 

 

 

Til toppen