Arbeidet med utviklingen av nye retningslinjer for master- og videreutdanninger i sykepleie er i gang!

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

21. - 22. januar ble det avholdt oppstartskonferanse for programgruppene for anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleierutdanning (ABIOK). Arbeidet er allerede godt i gang.

ABIOK- utdanningene er inkludert i RETHOS fase 3

RETHOS-prosjektet fikk høsten 2019 i oppdrag å utforme nasjonale retningslinjer for ABIOK-utdanningene. Det er nedsatt en programgruppe for hver enkelt utdanning. Programgruppene består av medlemmer både fra tjeneste- og utdanningssektoren. I tillegg er det en student i hver programgruppe.

Oppstartskonferansen for programgruppene ble avholdt 21.-22. januar. Utviklingsarbeidet er allerede godt i gang. 

Mandatet for utviklingsarbeidet kan leses i sin helhet her.

Innspill til programgruppene og offentlig høring

Programgruppene tar imot innspill via våre nettsider. Alle innspill vil bli vurdert. Retningslinjene sendes på høring fra 1.juli til 18.oktober 2020. De nye retningslinje skal iverksettes fra studieåret 2022-2023.

Les mer om programgruppenes sammensetning og fremdriftsplanen for arbeidet. 

Medlemmer av programgruppene for videre- og masterutdanninger i sykepleie
Alle programgruppene samlet på oppstartskonferanse. Foto: Ane-Berit Hurlen