Fremdriftsplan

Prosjektet for utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i to faser. Fase 1 består av de åtte rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de resterende helse- og sosialfagutdanningene.

Fase 1 og fase 2 

Fase 1 består av de åtte rammeplanstyrte utdanningene: barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier-, og vernepleierutdanningen.

Fase 2 omfatter de resterende helse- og sosialfagutdanningene: audiograf-, farmasi-, medisin-, tannlege-, optiker-, ortopediingeniør-, psykolog-, tannpleier- og tannteknikkutdanningen, samt klinisk ernæringsfysiologutdanningen. 

Ikrafttredelse og overgangsordninger

Insitusjonene kan selv velge å følge forskriften og retningslinjene fra 2019. Fra studieåret 2020 - 2021 må institusjonene følge forskriften og  retningslinjene. 

 

Fremdriftsplan fase 1

Oppstartskonferanse  september 2017
Programgruppene utarbeider utkast til retningslinjer september 2017- mars 2018
Utkast til retningslinjer sendes sekretariatet  1.mars 2018
Sekretariatet forbereder høring  1.mars - 1.april
Høring fase 1 17.april 2018 - 1.august 2018
Systematisering av høringsinnspill    1.august - 20.august 
Programgruppene bearbeider høringsinnspill  21.august - 26.oktober 
Styringsgruppebehandling av retningslinjene   13.november 
KD vedtar retningslinjene  november - desember 2018
Forberedelse av implementering    januar 2019 -
Implementering  august  (2019) 2020 

 

Fremdriftsplan fase 2 

Oppstartskonferanse  februar 2018 
Programgruppene utarbeider utkast til retningslinjer mars - november 2018

Første utkast til retningslinjer sendes sekretariatet

Endelig utkast til retningslinjer sendes sekretariatet 

15.september 2018

1.november 2018

Sekretariatetet  forbereder høring 1.november - 1.desember
Høring fase 2 1.desember 2018 - 1. mars 2019 
Systematisering av høringsinnspill  1.mars - 1.april 2019 
Programgruppene bearbeider høringsinnspill  1.apil - 1.juni 2019 
Nytt utkast til retningslinje leveres KD 1.juni 2019 
KD vedtar retningslinjene  august 2019 
Forberedelse av implementering  september 2019 -
Implementering  august 2020