Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

RETHOS: Fremdriftsplan

Utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i tre faser. Fase 1 består av de åtte tidligere rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de øvrige grunnutdanningene. Fase 3 omfatter enkelte videre- og masterutdanninger.

Utviklingsarbeidet er inndelt i tre faser 

Fase 1 og  2 

Arbeidet med utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i flere faser. Fase 1 består av de åtte tidligere rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de resterende helse- og sosialfagutdanningene. Fase 3 omfatter enkelte videre- og masterutdanninger.

Høsten 2017 startet de åtte utdanningene som i dag har rammeplaner utarbeidelsen av nasjonale retningslinjer (fase 1): barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanning. Retningslinjene for fase 1 ble fastsatt våren 2019 og må følges fra og med studieåret 2020/21.

De ti programgruppene i fase 2 startet sitt arbeid i slutten av februar 2018 og består av audiograf-, klinisk ernæringsfysiolog-, farmasøyt (provisor- og reseptar-), medisin-, tannlege-, optiker-, ortopediingeniør-, psykolog-, tannpleier- og tannteknikerutdanning.

Paramedisinutdanning ble inkludert i RETHOS fase 2 og startet sitt arbeid høsten 2018. Retningslinjene i fase 2 vil bli implementert fra og med studieåret 2021/22.

Fase 3 

Programgruppen for helsesykepleierutdanning startet sitt arbeidet i oktober 2019. Dette var den første videreutdanningen som ble inkludert i RETHOS. På grunn av den pågående koronapandemien er høringen for denne utdanningen utsatt til over sommeren. 

I starten av desember 2019 startet programgruppene for nye masterutdanninger i barnevern og barnevernsarbeid sitt arbeid. 

Utviklingsarbeidet for programgruppene for anestesisykepleier-, barnesykepleier-, intensivsykepleier-, operasjonssykepleier- og kreftsykepleierutdanning (ABIOK- utdanningene) startet i januar 2020. På grunn av den pågående koronapandemien er utviklingsarbeidet utsatt med foreløpig tre måneder. 

Masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie ble utviklet som et samarbeid mellom RETHOS og Helsedirektoratet. Forskriften ble fastsatt i januar 2020. 

 

Fremdriftsplaner 

 

Fremdriftsplan fase 1

Oppstartskonferanse  september 2017
KD vedtok retningslinjene  mars 2019
Oppstart av de nye retningslinjene  august  (2019) 2020 

 

 

Fremdriftsplan fase 2 

Oppstartskonferanse  februar 2018 
KD vedtok retningslinjene  desember 2019 
Oppstart av de nye retningslinjene  august 2021 
 

Fremdriftsplan for paramedisinutdanningen (fase 2)

Oppstartskonferanse  november 2018
KD vedtar retningslinjen  januar 2020
Oppstart av de nye retningslinjene  august 2021 

 

 

Fremdriftsplan for helsesykepleierutdanning (fase 3)

Programgruppen utarbeider forslag til retningslinje oktober - februar 
Høring Utsatt
KD fastsetter retningslinjen   
Oppstart av retningslinjen  august 2022

 

 

Fremdriftsplan for masterutdanningene i barnevern og barnevernsarbeid (fase 3)

Programgruppen utarbeider forslag til retningslinje desember 2019 - medio mai 2020
Høring medio juni - september 2020
KD fastsetter retningslinjen  mars 2021
Oppstart av retningslinjen  august 2022

 

 

Fremdriftsplan for ABIOK- utdanningene (fase 3) 

Programgruppen utarbeider forslag til retningslinje Utsatt
Høring Utsatt
KD fastsetter retningslinjen    
  august 2022
Til toppen