Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

RETHOS: Fremdriftsplan

Utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i tre faser. Fase 1 består av de åtte tidligere rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de øvrige grunnutdanningene. Fase 3 omfatter enkelte videre- og masterutdanninger.

Utviklingsarbeidet er inndelt i tre faser 

Fase 1 og  2 

Arbeidet med utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i flere faser. Fase 1 består av de åtte tidligere rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de resterende helse- og sosialfagutdanningene. Fase 3 omfatter enkelte videre- og masterutdanninger.

Høsten 2017 startet de åtte utdanningene som i dag har rammeplaner utarbeidelsen av nasjonale retningslinjer (fase 1): barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanning. Retningslinjene for fase 1 ble fastsatt våren 2019 og må følges fra og med studieåret 2020/21.

De ti programgruppene i fase 2 startet sitt arbeid i slutten av februar 2018 og består av audiograf-, klinisk ernæringsfysiolog-, farmasøyt (provisor- og reseptar-), medisin-, tannlege-, optiker-, ortopediingeniør-, psykolog-, tannpleier- og tannteknikerutdanning.

Paramedisinutdanning ble inkludert i RETHOS fase 2 og startet sitt arbeid høsten 2018. Retningslinjene i fase 2 vil bli implementert fra og med studieåret 2021/22.

Fase 3 

Programgruppen for helsesykepleierutdanning startet sitt arbeidet i oktober 2019. Dette var den første videreutdanningen som ble inkludert i RETHOS. På grunn av den pågående koronapandemien er høringen for denne utdanningen utsatt til over sommeren. 

I starten av desember 2019 startet programgruppene for nye masterutdanninger i barnevern og barnevernsarbeid sitt arbeid. 

Utviklingsarbeidet for programgruppene for anestesisykepleier-, barnesykepleier-, intensivsykepleier-, operasjonssykepleier- og kreftsykepleierutdanning (ABIOK- utdanningene) startet i januar 2020. På grunn av den pågående koronapandemien er utviklingsarbeidet utsatt med foreløpig tre måneder. 

Masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie ble utviklet som et samarbeid mellom RETHOS og Helsedirektoratet. Forskriften ble fastsatt i januar 2020. 

 

Fremdriftsplaner 

 

Fremdriftsplan fase 1

Oppstartskonferanse  september 2017
KD vedtok retningslinjene  mars 2019
Oppstart av de nye retningslinjene  august  (2019) 2020 

 

 

Fremdriftsplan fase 2 

Oppstartskonferanse  februar 2018 
Høring  desember 2018 - mars 2019 
KD vedtar retningslinjene  desember 2019 
Oppstart av de nye retningslinjene  senest august 2021 
 

Fremdriftsplan for paramedisinutdanningen (fase 2)

Oppstartskonferanse  november 2018
Høring mai - 1. august 2019
KD vedtar retningslinjen  januar 2020
Oppstart av de nye retningslinjene  august 2021 

 

 

Fremdriftsplan for helsesykepleierutdanning (fase 3)

Programgruppen utarbeider forslag til retningslinje oktober - februar 
Høring Utsatt
KD fastsetter retningslinjen   
Oppstart av retningslinjen  august 2022

 

 

Fremdriftsplan for masterutdanningene i barnevern og barnevernsarbeid (fase 3)

Programgruppen utarbeider forslag til retningslinje desember 2019 - medio mai 2020
Høring medio juni - september 2020
KD fastsetter retningslinjen  mars 2021
Oppstart av retningslinjen  august 2022

 

 

Fremdriftsplan for ABIOK- utdanningene (fase 3) 

Programgruppen utarbeider forslag til retningslinje Utsatt
Høring Utsatt
KD fastsetter retningslinjen    
  august 2022
Til toppen