Programgruppene

RETHOS: Programgruppen for barnesykepleierutdanning

Her vil du finne informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Organisasjon/sektor

Representant

Universitets- og høyskolesektoren

Rolf Horne – nestleder

Iben Akselbo

Edel Jannecke Svendsen

RHF/tjenestene

Morten Syversen – leder

Dorthe Relling

Helle Laurvig Milde

NSO/studentene

Håkon Endal