RETHOS: Programgruppen for barnesykepleierutdanning

Her vil du finne informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Organisasjon/sektor

Representant

Universitets- og høyskolesektoren

May-Linn Lunnay

Espen Helvik

Edel Jannecke Svendsen - Leder

RHF/tjenestene

Morten Syversen 

Beate Matre

Renate Bugjerde

NSO/studentene

Vil bli rekruttert inn ved revisjonsarbeid