RETHOS: Programgruppen for masterutdanning i psykomotorisk fysioterapi

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Representerer Navn
Universitets- og høyskolesektoren Tove Dragesund - leder
Universitets- og høyskolesektoren Birgitte Ahlsen
Universitets- og høyskolesektoren Anne Gretland
Kommunene Cecilie Bøgh
Kommunene Vidar Øien
Spesialisthelsetjenesten Ina Løvås
Norsk studentorganisasjon

Kristin Sørstrand Æsøy