RETHOS: Programgruppen for tannlegeutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. Det arbeides med å rekruttere medlemmer til ubesatte plasser slik at programgruppen er klar til fremtidig revisjonsarbeid. 

Organisasjon/sektor Representant 
Regionale odontolgiske kompetansesentre (ROK) Merete Berg-Bertinussen - leder 
Universitets- og høyskolesektoren  Morten Eirik Berge 
  Ikke avklart
  Asbjørn Jokstad 
Helsedirektoratet   Kari Odland 
Kommunene Ikke avklart
NSO/studentene Vil bli rekruttert inn ved revisjonsarbeid