RETHOS: Programgruppen for tannlegeutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon/sektor Representant 
Regionale odontolgiske kompetansesentre (ROK) Merete Berg-Bertinussen  
Universitets- og høyskolesektoren  Morten Eirik Berge - leder 
Universitets- og høyskolesektoren  Kristin S. Klock
Universitets- og høyskolesektoren  Asbjørn Jokstad 
Helsedirektoratet   Kari Odland - nestleder
Kommunene Martin Kampe
NSO/studentene Vil bli rekruttert inn ved revisjonsarbeid