Programgruppen for tannlegeutdanningen

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon  Representant 
Regionale odontolgiske kompetansesentre (ROK) Merete Berg-Bertinussen - leder 
UH-sektoren  Morten Eirik Berge 
UH-sektoren  Pia Titterud Sunde - nestleder 
UH-sektoren Asbjørn Jokstad 
Helsedirektoratet - privat  Kari odland 
KS  Even Eie Bjørvik 
Norsk Studentorganisasjon  Lucia Nesteby 
Til toppen