RETHOS: Programgruppen for tannlegeutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon/sektor Representant 
Regionale odontolgiske kompetansesentre (ROK) Merete Berg-Bertinussen - leder 
Universitets- og høyskolesektoren  Morten Eirik Berge 
  Pia Titterud Sunde - nestleder 
  Asbjørn Jokstad 
Helsedirektoratet   Kari Odland 
Kommunene Even Eie Bjørvik 
NSO/studentene Lucia Nesteby