Forsiden

RETHOS: Programgruppen for operasjonssykepleierutdanning

Her vil du finne informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

 

Organisasjon/sektor

Representant

Universitets- og høyskolesektoren 

Guri Rasmussen – leder 

Signe Berit Bentsen 

Stein Ove Danielsen 

RHF/tjenestene

Morten Føyen – nestleder 

Gunnhild Hagerup  

Kristin Engenes Knudsen 

NSO/studentene 

Fredrik Jensen

 

Medlemmene i programgruppen foran en blå vegg med Kunnskapsdepartementets logo
Fra venstre: Svein Ove Danielsen, Kristin Engenes Knudsen, Gunnhild Hagerup, Guri Rasmussen, Morten Frøyen, Fredrik Jensen, Signe Berit Bentsen Foto: Ane-Berit S. Hurlen