RETHOS: Programgruppen for masterutdanning i manuellterapi

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppen er nå oppnevnt og skal starte sitt arbeid medio januar 2022. 

Universitets- og høyskolesektoren

Jan Magnus Bjordal - leder

Lennart Bentsen

Hege Solgård

Spesialisthelsetjenesten Marte Kroken - nestleder
Kommunene

Jostein Ellingsen

Tor Fridtjof Wigers Larsen

Norst studentorganisasjon Marte Rolstad Clason