RETHOS: Programgruppe for barnevernspedagogutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon Representant 
UH-sektoren
  • Ingunn Studsrød, Universitetet i Stavanger
  • Vegard Snartland, Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Ragnhild Bjørknes, Universitetet i Bergen/Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge - nestleder

Tjenestene

 

 

 

BUFdir - kunnskaps og kompetansesenter

  • Arild Heskje, Sandnes kommune
  • Jan Ove Nesse, Bufetat region sør
  • Kjetil Andreas Ostling, Oslo kommune – leder

 

  • Torill Moe, regionalt kunnskapssenter for barn og unge

Norsk Studentorganisasjon 

  • Ikke avklart 

Retningslinjen for barnevernspedagogutdanningen er nå fastsatt.