RETHOS: Programgruppe for barnevernspedagogutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon Representant 
UH-sektoren
  • Ingunn Studsrød, Universitetet i Stavanger
  • Vegard Snartland, Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Ragnhild Bjørknes, Universitetet i Bergen - nestleder

BUFdir

 

 

 

BUFdir - kunnskaps og kompetansesenter

  • Arild Heskje, Sandnes kommune
  • Jan Ove Nesse, Bufetat region sør
  • Kjetil Andreas Ostling, Bufdir – leder

 

  • Torill Moe, regionalt kunnskapssenter for barn og unge

Norsk Studentorganisasjon 

  • Ikke avklart 

Retningslinjen for barnevernspedagogutdanningen er nå fastsatt. 

Revisjonsarbeid

Det pågår rekrutteringsarbeid til programgruppene i fase 1. Endelig sammensetning av programgruppene vil være klar i oktober 2021.

Les mer om programgruppens sammensetning og om revisjonsarbeidet her:

- Mandat

- Mandat for revisjon

Ta gjerne kontakt med sekretariatet om du har spørsmål knyttet til rekrutteringsarbeidet. E-post kan sendes til rethos2@kd.dep.no.