RETHOS: Programgruppen for kreftsykepleierutdanning

Her vil du finne informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Organisasjon/sektor

Representant

Universitets- og høyskolesektoren 

Inger Utne - leder 

Astrid Bjørnerheim Hynne 

Randi Børresen 

RHF/tjenestene 

Markus Berger 

Christoph Begall  

Kommunene 

Marte-Lill Solstad - nestleder 

NSO/studentene 

Fredrik von Löwensprung Eiesland

Programgruppen for kreftsykepleierutdanning
Programgruppen for kreftsykepleierutdanning. Fra venstre: Christoph Begall , Astrid Bjørnerheim Hynne, Marte-Lill Solstad, Randi Børresen, Inger Utne, Markus Berger og Fredrik von Löwensprung. Foto: Mia Andresen