RETHOS: Programgruppe for anestesisykepleierutdanning

Her vil du finne informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Organisasjon/sektor

Representant

Universitets- og høyskolesektoren

Gro Hovland

Lars Aune Svarthaug - nestleder

Anne Marie Gran Bruun

Ann-Cathrin Leonardsen

RHF/tjenestene

Arvid Steinar Haugen - leder

Hege Kveim

Thorsten Sørensen

Harald Kjerstad

NSO/studentene

Vil bli rekruttert inn ved revisjonsarbeid

Medlemmene i programgruppen står foran en blå vegg med Kunnskapsdepartementets logo
Fra venstre: Anne Marie Gran Brun, Harald Kjerstad, Gitte Lise Olsen, Rita Stenseth, Lars Arne Svarthaug, Hege Kveim, Gro Hovland og Arvid Steinar Haugen. Foto: Ane-Berit S. Hurlen