RETHOS: Programgruppe for ergoterapeututdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon Representant

 UH-sektoren

  • Rita Jentoft, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 

  • Sissel Horghagen, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet - nestleder

  • Ikke avklart 

 

Arbeids- og velferdsetaten

  • Kjetil Malterud-Lien

KS

  • Thomas Andersen

RHF

  • Heidi Elisabeth Fløtten, Helse Nord - leder
Norsk Studentorganisasjon
  • Ikke avklart 

Retningslinjen for ergoterapeututdanningen er nå fastsatt.