Programgruppe for ergoterapeututdanningen

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon Representant

 UH-sektoren

 • Rita Jentoft, UiT Norges arktiske universitet (UiT)           - leder
 •  Sissel Horghagen, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
 • Tore Bonsaksen, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
 

Arbeids- og velferdsetaten

 KS

 RHF

 • Eva Kjølstad, NAV Hjelpemiddelsentral Østfold – nestleder
 • Knut Vøllestad, Oslo kommune
 • Heidi Elisabeth Fløtten, Helse Nord
Norsk Studentorganisasjon
 •  David Osen, Høgskolen på Vestlandet (HVL) 

 

Ergo Sommarøya
Foto: Mia Andresen

Programgruppemøte på Sommarøya 4.-6. oktober 2017

Her kan du lese om hva programgruppen for ergoterapeututdanningen arbeidet med under programgruppemøtet. 

Dag 1:

 • Informasjon fra prosjektsekretariatet ved Mia Andresen om bakgrunn og utarbeidelse av retningslinjer med påfølgende diskusjon
 • Innledning fra Ergoterapeutforbundet ved leder Nils Erik Ness om politiske føringer, muligheter og bakgrunnsdokumenter med påfølgende diskusjon
 • Diskusjon om prosess/metode og planlegging av møtet. Gjennomgang, sammenlikning og diskusjon om nåværende fagplaner og rammeplanen
 • Gjennomgang av innspill fra de forskjellige studieinstitusjonene om fagplaner og veien videreBlikk på de nordiske utdanningene

  Dag 2:

 • Diskusjon om praksis og studiets oppbygning
 • Frisk luft og brainstorming omkring utforming av læringsutbyttebeskrivelser (LUBer)
 • Gruppearbeid og individuelt arbeid med LUBer
 • Oppsummering og gjennomgang i plenum

 

ergo sommarøya
Foto: Mia Andresen

 

 

ergo sommarøya
Foto: Mia Andresen

 

   Dag 3:

 • Fortsatt arbeid med LUBer
 • Planlegging av dialog med forskningsgrupper, profesjonsrådet, interesse- og brukerorganisasjoner
 • Planlegging og fordeling av videre arbeid med LUBer til neste møte og arbeidsprosessen videre
 • Planlegging av møte i Oslo i desember
 • Planlegging av møter på nyåret

 

 

 

 

 
Til toppen