RETHOS: Programgruppe for ergoterapeututdanningen

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon Representant

 UH-sektoren

  • Rita Jentoft, UiT Norges arktiske universitet (UiT)           - leder

  • Sissel Horghagen, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

  • Tore Bonsaksen, Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)

 

Arbeids- og velferdsetaten

  • Eva Kjølstad, NAV Hjelpemiddelsentral Østfold – nestleder

KS

  • venter på kandidat fra KS

RHF

  • Heidi Elisabeth Fløtten, Helse Nord
Norsk Studentorganisasjon
  •  David Osen, Høgskolen på Vestlandet (HVL) 

Programgruppen har levert inn forslag til nasjonal faglig retningslinje som skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet. 

 

Ergo Sommarøya
Foto: Mia Andresen

 

ergo sommarøya
Foto: Mia Andresen

 

ergo sommarøya
Foto: Mia Andresen

   

Til toppen