RETHOS: Programgruppen for klinisk ernæringsfysiologutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Sammensetningen av programgruppen

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon/sektor Representant
RHF/tjenestene Lene Thoresen - leder 
Universitets- og høyskolesektoren Jutta Dierkes - nestleder
  Christine Henriksen 
  Kjetil Retterstøl 
RHF/tjenestene Hugo Nilssen 
Kommunene Helene Kjøllestad Eide 
NSO/studentene  -