RETHOS: Programgruppen for klinisk ernæringsfysiologutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Sammensetningen av programgruppen

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon/sektor Representant
RHF/tjenestene Lene Thoresen 
Universitets- og høyskolesektoren Jutta Dierkes - leder
  Christine Henriksen 
  Hanne Rosendahl-Riise
RHF/tjenestene Mette Svendsen
Kommunene Helene Kjøllesdal Eide 
NSO/studentene  Ikke avklart