Programgruppen for klinisk ernæringsfysiologutdanningen

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon Representant
RHF Lene Thoresen - leder 
UH-sektoren Jutta Dierkes - nestleder
UH-sektoren Christine Henriksen 
UH-sektoren  Kjetil Retterstøl 
RHF Hugo Nilssen 
KS Helene Kjøllestad Eide 
Norsk Studentorganisasjon  Thomas Kvitvang Reinan
Til toppen