RETHOS: Programgruppen for farmasøytutdanningene (Bachelor og Master)

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. Det arbeides med å rekruttere medlemmer til ubesatte plasser slik at programgruppen er klar til fremtidig revisjonsarbeid. 

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren Ba-utdanning Anne Berit Walter - leder
  Kjell Halvorsen
Universitets- og høyskolesektoren Ma-utdanning Sverre Arne Sande 
  Lone Holst 
RHF/tjenestene Venter på avklaring
Kommunene Venter på avklaring
Apotekforeningen Venter på avklaring
Legemiddelindustrien (LMI) Venter på avklaring
NSO/studentene Vil rekrutteres inn ved revisjonsarbeid.