Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

RETHOS: Programgruppen for farmasøytutdanningene (Bachelor og Master)

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon  Representant
UH-sektoren Ba-utdanning Anne Berit Walter - nestleder
UH-sektoren Ba-utdanning Kjell Halvorsen
UH-sektoren Ma-utdanning Sverre Arne Sande 
UH-sektoren Ma-utdanning Lone Holst 
RHF Jannicke Slettli Wathne
KS Mohammad Nouri Sharikabad
Apotekforeningen Ellen Finstad
Legemiddelindustrien (LMI) Inge Johansen 
Norsk Studentorganisasjon Christina Lam 

 

Høring

Programgruppen bearbeider nå høringssvarene. 

Programgruppen for farmasøytutdanningene har kommet godt i gang 

Programgruppe for farmasøytutdanningene har kommet godt i gang med utarbeidelsen av læringsutbytter. Det har vært avholdt flere heldagsmøter og sendt ut questbackundersøkelser til henholdsvis farmasøytstudentene og til aktuelle tjenesteorganisasjoner og fagforeninger/grupper for å få innspill til arbeidet om fremtidens farmasøytutdannelse; hva skal farmasøytene inneha av kunnskap for å få ønskede ferdigheter og hvor og hvordan tenker man seg at fremtidens arbeid vil utøves? Svarene viste stor interesse for arbeidet som nå er i gang.  Gruppen har også hatt møte med Norges Farmaceutiske Forening og har jevnlig kontakt med representanter fra tjenesteområder og alle aktuelle utdanningsinstitusjoner.

Programgruppen mener pr i dag at de har kontroll på framdriften; formålsbeskrivelse og læringsutbytter begynner å ta en form de ønsker. Fram til første innlevering i september vil tiden gå med til finpuss og kvalitetssikring   av LUBene  -  og beskrivelse av studienes oppbygging og eventuelle krav til praksis.

 En av gruppens medlemmer flytter til Australia i ett år i forbindelse med forskertermin – og gruppen tar da i bruk videomøteutstyr for at denne personen fortsatt kan være en del av gruppen. Alle møtene har vært holdt i Kunnskapsdepartementets lokaler.

 

 

Til toppen