Programgruppen for farmasøytutdanningen (Bachelor og Master)

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon  Representant
RHF Nina Carstens - leder
UH-sektoren Ba-studiet Anne Berit Walther - nestleder
UH-sektoren Ba-studiet Kjell Halvorsen
UH-sektoren Ma-studiet Sverre Arne Sande 
UH-sektoren Ma-studiet  Lone Holst 
KS Mohammad Nouri Sharikabad
Apotekforeningen Ellen Finstad
Legemiddelindustrien (LMI) Inge Johansen 
Norsk Studentorganisasjon Christina Lam