RETHOS: Programgruppen for farmasøytutdanningene (Bachelor og Master)

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren Ba-utdanning Anne Berit Walter - leder
  Kjell Halvorsen
Universitets- og høyskolesektoren Ma-utdanning Sverre Arne Sande 
  Lone Holst 
RHF/tjenestene Ida Rundberg Rusten - nestleder 
Kommunene Venter på avklaring
Apotekforeningen Janne Smedberg
Legemiddelindustrien (LMI) Anne Margrethe Hausken Nordberg
NSO/studentene Vil rekrutteres inn ved revisjonsarbeid.