Programgruppen for farmasøytutdanningen (Bachelor og Master)

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon  Representant
RHF Nina Carstens - leder
UH-sektoren Ba-studiet Anne Berit Walther - nestleder
UH-sektoren Ba-studiet Kjell Halvorsen
UH-sektoren Ma-studiet Sverre Arne Sande 
UH-sektoren Ma-studiet  Lone Holst 
KS Mohammad Nouri Sharikabad
Apotekforeningen Ellen Finstad
Legemiddelindustrien (LMI) Inge Johansen 
Norsk Studentorganisasjon Christina Lam 

 

Programgruppen for farmasøytutdanningene har kommet godt i gang 

Programgruppe for farmasøytutdanningene har kommet godt i gang med utarbeidelsen av læringsutbytter. Det har vært avholdt flere heldagsmøter og sendt ut questbackundersøkelser til henholdsvis farmasøytstudentene og til aktuelle tjenesteorganisasjoner og fagforeninger/grupper for å få innspill til arbeidet om fremtidens farmasøytutdannelse; hva skal farmasøytene inneha av kunnskap for å få ønskede ferdigheter og hvor og hvordan tenker man seg at fremtidens arbeid vil utøves? Svarene viste stor interesse for arbeidet som nå er i gang.  Gruppen har også hatt møte med Norges Farmaceutiske Forening og har jevnlig kontakt med representanter fra tjenesteområder og alle aktuelle utdanningsinstitusjoner.

Programgruppen mener pr i dag at de har kontroll på framdriften; formålsbeskrivelse og læringsutbytter begynner å ta en form de ønsker. Fram til første innlevering i september vil tiden gå med til finpuss og kvalitetssikring   av LUBene  -  og beskrivelse av studienes oppbygging og eventuelle krav til praksis.

 En av gruppens medlemmer flytter til Australia i ett år i forbindelse med forskertermin – og gruppen tar da i bruk videomøteutstyr for at denne personen fortsatt kan være en del av gruppen. Alle møtene har vært holdt i Kunnskapsdepartementets lokaler.

 

 

Til toppen