RETHOS: Programgruppen for medisinutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

 

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren Hilde Grimstad 
RHF/tjenestene Andreas Andreassen
Universitetes- og høyskolesektoren Harald Wiker (nestleder)
Universitetes- og høyskolesektoren Elin Olaug Rosvold
Universitetes- og høyskolesektoren Audun Osland Vik-Mo
Universitetes- og høyskolesektoren Knut Lundin
Kommunene Bente Mjølstad 
Kommunene Bjørg T. Dysthe 
RHF/tjenestene Svein Skeie (leder)
NAV Karen Hara Walseth 
NSO/studentene Rekrutteres ved revisjonsarbeid