RETHOS: Programgruppen for medisinutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren Hilde Grimstad - leder 
RHF/tjenestene Hege Gjessing - nestleder
Universitetes- og høyskolesektoren Harald Wiker
  Elin Olaug Rosvold
  Kåre Birkeland
  Arthur Revhaug 
Kommunene Bente Mjølstad 
  Bjørg T. Dysthe 
RHF/tjenestene Svein Skeie 
NAV Karen Hara Walseth 
NSO/studentene Håvard Ulsaker