Programgruppen for medisinutdanningen

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon Representant
UH-sektoren Hilde Grimstad - leder 
RHF Hege Gjessing - nestleder
UH-sektoren Harald Wiker
UH-sektoren Elin Olaug Rosvold
UH-sektoren Kåre Birkeland
UH-sektoren Arthur Revhaug 
KS Bente Mjølstad 
KS Bjørg T. Dysthe 
RHF Svein Skeie 
NAV Karen Hara Walseth 
Norsk Studentorganisasjon Håvard Ulsaker
Til toppen