Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

RETHOS: Programgruppen for paramedisinutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Sammensetning av programgruppen

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren  Vegard Andersen - leder 
  Bjørn Ove Faldaas
  Thomas Hansen 
  Stephen Sollid
  Terje Ødegården
RHF/tjenestene Siv Moen
  Olav Østebø - nestleder
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin - Nklm  Kristian Rikstad Myklevoll
Kommunene Ikke avklart
Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin - NAKOS Lars Wik
NSO/studentene Jente van Greevenbroek

 

Fremdriftsplan for paramedisinutdanningen 

Oppnevning av programgrupper september 2018 
Oppstartsmøte november 2018 
Programgruppen utarbeider forslag til retningslinje  november - mars 
Første utkast til retningslinje leveres sekretariatet 15.februar 2019
Endelig utkast leveres sekretariatet  1.april 2019 
Behandling i styringsgruppen  april 2019
KD sender retningslinjen på høring mai - august 2019
Sekretariatet systematiserer høringsinnspillene  september 2019
Arbeidet med retningslinjen  oktober- november
Behandling i styringsgruppen  desember 2019 
KD vedtar retningslinjen  januar 2020
Implementering  august 2021 

 

 

Programgruppen ønsker velkommen til innspillsseminar

Programgruppen for paramedisin ønsker velkommen til seminar om fremtidens paramedisinutdanning.

Seminaret arrangeres ved UIT Norges arktiske universitet 22.januar 2019. Målet med seminaret er å få innspill til utviklingen av nasjonale retningslinjer for paramedisinutdanningen. Det er et variert og innholdsrikt program, og programgruppen håper seminaret vil bidra til å gi gode innspill til det videre arbeidet. 

Påmelding til seminaret. (Frist for påmelding er 11.januar 2019)

 

Oppstartssamling

Det ble avholdt oppstartssamling i Kunnskapsdepartementet 1.- 2. november 2018. Programgruppen brukte tiden effektivt og kom godt i gang med arbeidet. 

 

Paramedisin
Foto: Mia Andresen

Fra venstre er det Jente van Greevenbroek, Kristian Myklevoll, Thomas Hansen, Siv Moen, Bjørn Faldaas, Vegard Andersen, Stephen Sollid, Lars Wik, Terje Ødegården.

 

Til toppen