RETHOS: Programgruppen for paramedisinutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Sammensetning av programgruppen

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren  Ikke avklart
Universitets- og høyskolesektoren  Bjørn Ove Faldaas - nestleder
Universitets- og høyskolesektoren  Jeanette Viggen Andersen
Universitets- og høyskolesektoren  Nina Vatland
Universitets- og høyskolesektoren  Terje Ødegården
RHF/tjenestene Siv Moen - leder
RHF/tjenestene Olav Østebø 
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin - Nklm  Silje Longva Todnem
Kommunene Ikke avklart
Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin - NAKOS Lars Wik
NSO/studentene Vil rekrutteres inn ved revisjonsarbeid