RETHOS: Programgruppen for paramedisinutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Sammensetning av programgruppen

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren  Ikke avklart
  Bjørn Ove Faldaas
  Jeanette Viggen Andersen
  Ikke avklart
  Terje Ødegården
RHF/tjenestene Siv Moen
  Olav Østebø - nestleder
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin - Nklm  Ikke avklart
Kommunene Ikke avklart
Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin - NAKOS Lars Wik
NSO/studentene Vil rekrutteres inn ved revisjonsarbeid