Programgruppe for vernepleierutdanningen

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon Representant
UH-sektoren
  • Anita Berg, Nord Universitet (NU) – leder
  •  Karl Elling Ellingsen,  Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
  • Jon Arne Løkke, Høgskolen i Østfold (HiØ)

Arbeids- og velferdsetaten

 

 KS

 

 RHF

 

  •  Marit Selfors Isaksen, NAV Møre og Romsdal

 

  •  Inez Veronika Nordseth-Antonsen, Oslo kommune

 

  • Arnt Håvard Moe, Helse Midt - nestleder
Norsk Studentorganisasjon
  • Kjersti Hatlestad