RETHOS: Programgruppe for vernepleierutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon Representant
UH-sektoren
  • Anita Berg, Nord Universitet 
  • Karl Elling Ellingsen, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
  • Jon Arne Løkke, Høgskolen i Østfold - nestleder 

Arbeids- og velferdsetaten

 

 KS

 

 RHF

 

  • Paulina Sagvolden 

 

  • Inez Veronika Nordseth-Antonsen, Oslo kommune - leder 

 

  • Tor Asle Natvik
Norsk Studentorganisasjon
  • Ikke avklart

Retningslinjen for vernepleierutdanningen er nå fastsatt.