RETHOS: Programgruppen for Samisk sykepleierutdanning

Her vil du finne informasjon om programgruppens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren

Grete Mehus

Tove Synnøve Mentsen Ness

 

RHF/tjenestene 

Sara Biret Anne Gaup 

Heidi Krutådal 

Utviklingssenter for sykehjem. Sámi álbmoga buhcciidruovttuid ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáš Finnmárkkus (USHT) Kristine Gaup Grønmo 
Kommunene Sara Kristine Bransfjell
NSO/Studentene Stine Langås