RETHOS: Samisk sykepleierutdanning

Her vil du finne informasjon om programgruppens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren

Anne Britt K. Hætta (leder)

Anja Karin Somby 

Grete Mehus

Tove Synnøve Mentsen Ness

 

RHF/tjenestene 

Sara Biret Anne Gaup 

Heidi Krutådal 

Utviklingssenter for sykehjem. Sámi álbmoga buhcciidruovttuid ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáš Finnmárkkus (USHT) Kristine Gaup Grønmo (nestleder)
Kommunene Sara Kristine Bransfjell
NSO/Studentene Stine Langås  

Programgruppen startet sitt arbeid 7.oktober 2020. 

Utdanningen er en del av RETHOS 1 og mandatet finner du her.

Fremdriftsplan for arbeidet finner du her.