RETHOS: Programgruppe for sykepleierutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon Representant 
UH-sektoren 
  • Mariann Fossum, Universitetet i Agder - leder
  • Jonas Debesay, OsloMet - storbyuniversitetet
  • Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Høgskolen i Østfold
  • Georg Førland, Høgskolen på Vestlandet

RHF

 

 

 

KS 

  • Grete Ottersen Samstad, Helse Midt- Norge  

 

  • Jarle Henriksen, Helse Sør-Øst - nestleder

 

  • Solveig Irene Thuseth-Berg, Oslo kommune

 

  •  Øyvor Sønstabø, Bjerkreim kommune
Norsk Studentorganisasjon Vil bli rekruttert inn ved revisjonsarbeid

 

Retningslinjen for sykepleierutdanningen er fastsatt.