Programgruppe for sykepleierutdanningen

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon Representant 
UH-sektoren 
 • Mariann Fossum, Universitetet i Agder (UiA) -  nestleder
 • Jonas Debesay, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
 •  Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Høgskolen i Østfold (HiØ)
 • Georg Førland, Høgskolen på Vestlandet (HVL)

RHF

 

 

 

KS 

 • Grete Ottersen Samstad, Helse Midt – leder

 

 • Jarle Henriksen, Helse Sør-Øst

 

 •  Solveig Irene Thuseth-Berg, Oslo kommune

 

 •  Øyvor Sønstabø, Bjerkreim kommune
Norsk Studentorganisasjon
 • Christian Strømnes

Programgruppens arbeid

Programgruppen for sykepleierutdanning hadde møte den 16. og 17. oktober med alle medlemmene av programgruppa tilstede.

Dag 1:

 • Møte og diskusjon med KD ved Lena Engfeldt og Knut Astad om Yrkeskvalifikasjonsdirektivet
 • Presentasjon ved kontaktpersonen i sekretariatet om NKR og utarbeidelser av læringsutbyttebeskrivelser
 • Diskusjon om kunnskapsområder
 • Gruppearbeid
 • Plenumsdiskusjon om kunnskapsområder i sammenheng med NKR og YKR

 Dag 2:

 • Møte og diskusjon med Norsk Sykepleierforbund ved Jarle Grumstad og Eva Østvik
 • Videre diskusjon om kunnskapsområder
 • Gruppearbeid
 • Oppsummering og diskusjon i plenum
 • Planlegging av veien videre og fordeling av oppgaver for kommende periode

  Forankring av arbeidet

 • Programgruppa hatt et møte med Profesjonsrådet for utdanning og forskning innen sykepleie
 • Representanter fra programgruppa har deltatt på et møte med interesse- og brukerorganisasjonene, og et møte med profesjons-, arbeidstaker,- og arbeidsgiverorganisasjoner arrangert av prosjektsekretariatet i september
 • Av andre innspillsarenaer kan det nevnes et kommunenettverk initiert av KS som de to kommunerepresentantene har hatt møte med, og et uformelt utdanningsnettverk fra helseforetakene som de to helseforetaksrepresentantene har hatt møte med
 • Flere medlemmer fra programgruppen deltok ved Norsk Sykepleierforbunds utdannings- og forskningskonferanse 19.-20. oktober. Programgruppens leder bidro også med et foredrag om arbeidet under konferansen 

  Plan for programgruppens arbeid neste periode

 •  Programgruppen har satt opp en rekke arbeidsmøter og har organisert arbeidsgrupper som har kontakt mellom de fysiske møtene. I tillegg arbeider programgruppen sammen i SharePoint, og tar imot innspill via regjeringen.no/rethos underveis
 • Programgruppen har også avtalt flere møter med profesjonsrådet, KS  og RHFene

 

 

 

 

Til toppen