Programgruppen for tannpleierutdanningen

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon Representant
UH-sektoren Anne Elisabeth Munster Halvari - leder
UH-sektoren Kristin Klock
Regionalt odontologisk kompetansesenter Ingfrid Vaksdal Brattabø - nestleder 
KS Joachim Dalheim 
Nors Studentorganisasjon Barin Jabar