RETHOS: Programgruppen for tannpleierutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren Magnus Bratteberg

 

Merethe Dyrøy

Linda Lundsbakken - nestleder 

Regionalt odontologisk kompetansesenter Line Christin Schrøder Karlsen
Kommunene Ikke avklart
Kommunene Rigmor Moe - leder 
NSO/studentene Vil rekrutteres inn ved revisjonsarbeid