RETHOS: Programgruppen for tannpleierutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren Gro Stenerud - leder

 

Eli-Karin Søvdsnes 

Linda Lundsbakken 

Regionalt odontologisk kompetansesenter Eva Rydgren Krona - nestleder
Kommunene Ikke avklart
Kommunene Rigmor Moe 
NSO/studentene Ikke avklart 

 

Programgruppen for tannpleierutdanningen
Foto: Mia Andresen

Fra venstre:

Rigmor Moe, Eva R. Krona, Eli-Karin Søvdsnes, Gro Stenerud og Linda Lundsbakken. 

 

Tannpleierutdanningen
Foto: Mia Andresen

Bildene er fra møtet ved UiB i mai 2018.