Programgruppen for tannpleierutdanningen

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon Representant
UH-sektoren (UiB) Gro Stenerud - leder

UH-sektoren (UiO) 

UH-sektoren (HINN) 

Eli-Karin Søvdsnes 

Linda Lundsbakken 

Regionalt odontologisk kompetansesenter  
KS Joachim Dalheim 
KS  Isak Dahle
Norsk Studentorganisasjon  Barin Jabar