RETHOS: Programgruppe for fysioterapeututdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppen sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon Representant

UH-sektoren

  • Beate Ytreberg, UiT – leder
  • Siri Marte Hollekim-Strand, NTNU
  • Unni Vågstøl, HVL
  • Ikke avklart
 

KS

 

RHF

 

Helsedirektoratet –  privat tjenesteyter

 

Arbeids- og velferdsetaten

  

 

  • Eivind Tolo Engebretsen 

 

  • Ikke avklart 

 

  • Kristina Waksvik, NAV hjelpemiddelsentral Vest-Viken - nestleder

Norsk Studentorganisasjon

  • Ikke avklart 

Retningslinjen for fysioterapeututdanningen er fastsatt.