RETHOS: Programgruppe for fysioterapeututdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon Representant

UH-sektoren

  • Beate Ytreberg, Universitetet i Tromsø (UiT) – leder
  • Morten Nikolaisen, Universitetet i Tromsø (UiT)
  • Unni Vågstøl, Høgskolen på Vestlandet (HVL)
  • Kåre Rønn Richardsen, OsloMet – storbyuniversitetet
 

KS

 

RHF

 

Helsedirektoratet –  privat tjenesteyter

 

Arbeids- og velferdsetaten

  •  Magni Håvardstun, Førde kommune

 

  • Ole-Eskil Edvardsen, Helse Sør-Øst – (har permisjon i 2020)

 

  • Alf Sigurd Solberg 

 

  • Kristina Waksvik, NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold

Norsk Studentorganisasjon

  • Andrea Brekke Røed 

Retningslinjen for fysioterapeututdanningen er nå fastsatt. 

prof.org
Foto: Mia Andresen

 

 

fysio
Foto: Mia Andresen

 

 

fysio
Foto: Mia Andresen