RETHOS: Programgruppe for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren

Kjellaug Myklebust - leder

Tore Dag Bøe

Børge Baklien

Eilin Ervik

Lillian Bruland Selseng

Wigdis Helen Sæther

Spesialisthelsetjenesten

Frode Nordhelle - nestleder

Kristoffer Lein Staveli

Merethe Jacobsen Hjelseth

Kommunene

Anne Line Granamo

Olav Fenes

Harald Vestgote Kirsebom

Studentene

Heidi Marie Bygstad Gjesdal