RETHOS: Programgruppen for tannteknikerutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organsiasjon/sektor Representant 
Universitets- og høyskolesektoren Trude Myhrer - leder 
  Hilde Kjærnet Haugen 
Regionale odontologiske kompetansesentre (ROK) Ole Petter Våge - nestleder
Universitets- og høyskolesektoren (Sverige) Per Svanborg 
Regionale odontologiske kompetansesentre (ROK)  Marianne Lofstad
NIOM  Heidi Holm
NSO/studentene Vil rekrutteres inn ved revisjonsarbeid

 

Tannteknikerutdanningen
Foto: Mia Andresen

Hilde Kjærnet Haugen og Trude Myhrer 

 

Studenter
Foto: Mia Andresen
studenter tannteknikk
Foto: Mia Andresen

Engasjerte studenter ved tannteknikerutdanningen bidro svært godt med innspill til programgruppens arbeid.