Programgruppen for tannteknikerutdanningen

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organsiasjon Representant 
UH-sektoren  Trude Myhrer - leder 
UH-sektoren Hilde Kjærnet Haugen 
Regionale odontologiske kompetansesentre (ROK) Ole Petter Våge - nestleder
UH-naboland  Per Svanborg 
Regionale odontologiske kompetansesentre (ROK)  Marianne Lofstad
NIOM  Ketil Kvam 
Norsk Studentorganisasjon  Line Bakåsmoen