Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

RETHOS: Programgruppen for tannteknikerutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organsiasjon Representant 
UH-sektoren  Trude Myhrer - leder 
UH-sektoren Hilde Kjærnet Haugen 
Regionale odontologiske kompetansesentre (ROK) Ole Petter Våge - nestleder
UH-naboland  Per Svanborg 
Regionale odontologiske kompetansesentre (ROK)  Marianne Lofstad
NIOM  Ketil Kvam 
Norsk Studentorganisasjon  Line Bakåsmoen 

Høring

Programgruppen bearbeider nå høringssvarene. 

Programgruppen er godt i gang med arbeidet

Programgruppen for tannteknikerutdanningen har kommet godt i gang med utviklingsarbeidet. De har møttes flere ganger etter oppstartskonferansen. Møtene har omhandlet planleggingen av arbeidet, diskusjoner om kunnskapsområder, studiets oppbygging og arbeid med læringsutbyttebeskrivelser. Programgruppen har også jobbet med innhenting av innspill fra sektorene og fra studentene. UH-medlemmer og studentmedlem av gruppen har også vært aktive i planlegging og gjennomføring av fagdag på OsloMet. Fagdagen satte RETHOS på agendaen og programgruppen fikk mange gode innspill til det videre arbeidet.

 

Tannteknikerutdanningen
Foto: Mia Andresen

Hilde Kjærnet Haugen og Trude Myhrer 

 

Studenter
Foto: Mia Andresen
studenter tannteknikk
Foto: Mia Andresen

Engasjerte studenter ved tannteknikerutdanningen bidro svært godt med innspill til programgruppens arbeid. 

Til toppen