RETHOS: Programgruppe for bioingeniørutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon Representant
UH-sektoren 
  • Randi Anny Utne Holt, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) - leder
  • Bjarne Hjeltnes, OsloMet – storbyuniversitetet  
RHF
  • Beate Hammersland, Helse Sør-Øst - nestleder
  • Per Henrik Hepsø, Helse Midt 
Norsk Studentorganisasjon
  • Siri Hinteregger  

Retningslinjen for bioingeniørutdanningen er nå fastsatt.