RETHOS: Programgruppe for bioingeniørutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon Representant
UH-sektoren 
  • Vigdis Landsverk
  • Lars Gunnar Landrø
RHF
  • Linda Sleire
  • Per Henrik Hepsø, Helse Midt-Norge - leder 
Norsk Studentorganisasjon
  • Ikke avklart 

Retningslinjen for bioingeniørutdanningen er nå fastsatt.