RETHOS: Programgruppen for psykologutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

 

Organisasjon/sektor Representant

RHF/tjenestene

 

Terje Sollien 

RHF/tjenestene

Hans Brende Lind

Universitets- og høyskolesektoren Trine Waaktaar
Universitets- og høyskolesektoren Torbjørn Torsheim

Universitets- og høyskolesektoren

Kristine Rensvik Viddal - nestleder 

 

Universitets- og høyskolesektoren

Rannveig Grøm Sæle 

Kommunene Håkon Coucheron Fredhammer
NAV  Hilde Therese Johansen - leder
NSO/studentene  Vil rekrutteres inn ved revisjonsarbeid