Programgruppen for psykologutdanningen

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

 

Organisasjon Representant
UH-sektoren  Trine Waaktaar - leder
RHF Maria Korsnes - nestleder
UH-sektoren Helge Molde 
UH-sektoren Eva Terese Næss
UH-sektoren Kristine Rensvik-Viddal
KS Geir Skauli
KS Kenneth Haugjord 
NAV  Hilde Sari
Norsk Studentorganisasjon  Sebastian Gulbrandsen