RETHOS: Programgruppen for psykologutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren  Trine Waaktaar - leder

RHF/tjenestene

 

Maria Korsnes - nestleder

Morten Grøvli 

Universitets- og høyskolesektoren Helge Molde 
  Eva Therese Næss

 

 

Kristine Rensvik Viddal

Rannveig Grøm Sæle 

Kommunene Geir Skauli
Kommunene Kenneth Haugjord 
NAV  Hilde Sari
NSO/studentene  Sebastian Gulbrandsen 

 

Programgruppen for psykologi
Foto: Irene Sørås

 

Foran fra venstre: Kenneth Haugjord, Kristine Rensvik-Viddal, Morten Grøvli og Trine Waaktaar (leder)

Bak fra venstre: Sebastian Gulbrandsen, Hilde Sari, Maria Korsnes, Geir Skauli, Helge Molde og Eva Therese Næss.

Rannveig Grøm Sæle var ikke tilstede da bildet ble tatt.