RETHOS: Programgruppen for psykologutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren  Trine Waaktaar - leder

RHF/tjenestene

 

Maria Korsnes - nestleder

Morten Grøvli 

Universitets- og høyskolesektoren Helge Molde 
  Eva Therese Næss

 

 

Kristine Rensvik Viddal

Rannveig Grøm Sæle 

Kommunene Geir Skauli
Kommunene Kenneth Haugjord 
NAV  Hilde Sari
NSO/studentene  Sebastian Gulbrandsen 

Programgruppen har kommet godt i gang 

Programgruppe for psykologutdanningen har allerede kommet godt i gang med retningslinjearbeidet. I begynnelsen av april var de samlet over to dager for å jobbe med innholdet i utdanningene. På disse to dagene rakk de både å ha møter med brukerorganisasjoner, fagorganisasjoner og å starte på utarbeidelsen av læringsutbyttebeskrivelsene. Programgruppen diskuterte framtidens psykologrolle og hvilken kompetanse som blir viktig framover som et utgangspunkt for utarbeidelse av retningslinjen. Programgruppen ledes av professor Trine Waaktaar fra Universitetet i Oslo.

 

Programgruppen for psykologi
Foto: Irene Sørås

 

Foran fra venstre: Kenneth Haugjord, Kristine Rensvik-Viddal, Morten Grøvli og Trine Waaktaar (leder)

Bak fra venstre: Sebastian Gulbrandsen, Hilde Sari, Maria Korsnes, Geir Skauli, Helge Molde og Eva Therese Næss.

Rannveig Grøm Sæle var ikke tilstede da bildet ble tatt.