Forsiden

RETHOS: Programgruppen for intensivsykepleierutdanning

Her vil du finne informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Organisasjon/sektor

Representant

Universitets- og høyskolesektoren

Gro Frivold – nestleder

Hege Skavern

Fredrik Hetmann

Otto M. Aareskjold

RHF/tjenestene

Martin Lieungh – leder

Elisabeth Forberg

Ingvild Morken

Espen Bergli

NSO/studentene

Marte Leirdal Aune

 

Programgruppen for intensivsykepleierutdanning
Programgruppen for intensivsykepleierutdanning. Fra venstre: Fredrik Hetmann, Ingvild Morken, Elisabeth Forberg, Martin Lieungh, Gro Frivold, Otto M. Aareskjold, Marte Leirdal Aune, Hege Skavern og Espen Bergli. Foto: Mia Andresen