Programgruppen for audiografutdanningen

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon Representant
UH-sektoren Lars Rosvoldaunet - leder
RHF Siri Merete Bergseth - nestleder
UH-sektoren Vinay Swarnalatha Nagarai 
Ekstern ekspert - Lunds universitet  Jonas Brännström
RHF Camilla Mikalsen 
Norsk Studentorganisasjon Ingvild Ørland 
Til toppen