RETHOS: Programgruppen for audiografutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon/sektor Representant
Universitet- og høyskolesektoren Lars Gunnar Rosvoldaunet - leder
RHF/tjenestene Siri Merete Bergseth - nestleder
Universitets- og høyskolesektoren Vinay Swarnalatha Nagarai 
Ekstern ekspert - Lunds universitet  Jonas Brännström
RHF/tjenestene Thea Catrine Hjetland
NSO/studentene Ikke avklart