RETHOS: Programgruppe for jordmorutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Representerer

Navn

Universitets- og høyskolesektoren

Vigdis Aasheim - leder

Universitets- og høyskolesektoren

Ingvild Aune

Universitets- og høyskolesektoren

Sigrun Kongslien

Universitets- og høyskolesektoren

Anne Kaasen

Kommunene

Lisbet Pettersen 

Kommunene

Bente Müller

Spesialisthelsetjenesten

Elham Mahjoob 

Spesialisthelsetjenesten

Ann Morris

Studentene

Åsgeir Almvik

Programgruppen for jordmorutdanning
Programgruppen for jordmorutdanning startet utviklingsarbeidet 11. oktober 2021. Fra venstre: Elham Mahjoob, Åsgeir Almvik, Ann Morris, Anne Kaasen, Vigdis Aasheim, Sigrun Kongslien, Ingvild Aune og Bente Müller.