Forsiden

RETHOS: Programgruppe for masterutdanning i psykisk helse- og rusarbeid

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren

Kjersti Alsaker - leder

Marit Helene Hem

Trond Erik Grønnestad

Marit By Rise

Espen Gade Rolland

Maria Bakland

Spesialisthelsetjenesten

Per Halfdan Nilsen - nestleder

Tonje Isabell Sandø

Rune Tore Strøm

Kommunene

Ikke avklart

Kenneth Haugjord

Marte Klevstad

Studentene Maria Gjøringbø Haakonsen