RETHOS: Programgruppen for optikerutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. Det arbeides med å rekruttere medlemmer til ubesatte plasser slik at programgruppen er klar til fremtidig revisjonsarbeid. 

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren Elise Dees Krekling - leder 
Helsedirektoratet Christian Haukebø - nestleder
Universitets- og høyskolesektoren Arnulf Myklebust 
Ekstern ekspert - Linnéuniversitetet  Peter Lewis 
RHF/tjenestene Kathinka Jeber - nestleder
NSO/studentene Vil bli rekruttert inn ved revisjonsarbeid