Programgruppen for optikerutdanningen

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon Representant
UH-sektoren Bente Monica Aakre - leder 
Helsedirektoratet - privat Christian Haukebø - nestleder
UH-sektoren Arnulf Myklebust 
Ekstern ekspert - Linnéuniversitetet  Peter Lewis 
RHF  Kathinka Jeber 
Norsk Studentorganisasjon  Kine Høiby  
Til toppen