Rundskriv til forskriftene er oversendt utdanningsinstitusjonene

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det er utarbeidet et rundskriv til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og forskriftene om retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. Rundskrivet er oversendt utdanningsinstitusjonene.

Rundskrivet er en orientering fra departementet 

RETHOS har utarbeidet et rundskriv som utdyper og forklarer enkelte punkter i forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og tilhørende forskrifter om retningslinjer for hver enkelt utdanning. 

Rundskrivet er en orientering fra departementet til berørte parter som hjelp i tolkningen av forskriftene. Rundskrivet tar for seg forskrift om felles rammeplan og gir tilleggsinformasjon om de enkelte paragrafene, herunder paragrafene som omhandler felles læringsutbyttebeskrivelser og praksisstudier. Det er i tillegg lagt til ytterligere forklaring vedrørende forskriftene for konkrete utdanninger.

 

Les rundskrivet her.