Forslag til nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger er sendt på høring

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag til nasjonale retningslinjer for to barnevernsfaglige masterutdanninger på høring.

19.juni sendte Kunnskapsdepartementet ut forslag til nasjonale retningslinjer for to barnevernsfaglige masterutdanninger på høring. Forslagene er utarbeidet av egne programgrupper for hver av utdanningene. En gruppe for masterutdanning i barnevern og en gruppe for masterutdanning i barnevernsarbeid.

 

Begge utdanningene er toårige masterutdanninger på 120 studiepoeng. Masterutdanning i barnevern bygger på bachelor i barnevern og Masterutdanning i barnevernsarbeid er særlig tilpasset kandidater med bachelor i sosialt arbeid og vernepleie, men er også åpen for flere utdanningsgrupper.  Forskriftene skal gjelde for opptak fra studieåret 2022/2023.

Forslagene til forskrifter om nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger ses i sammenheng med Barne- og familiedepartementets høringsnotat om kompetanse i barnevernet.

 

Høringsfristen for de barnevernsfaglige masterutdanningene er 30.09.2020.